Novaworld Phan Thiết

Novaworld Phan Thiết

Novice Level 1

About Author

Novaworld Phan Thiết siêu thành phố biển du lịch, sức khoẻ - Hướng đến trở thành khu du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm quốc gia. Hiện nay Novaworld Phan Thiết đã được sự quan tâm rất nhiều từ các nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam, đây sẽ là thị trường tiềm năng lớn trong tương lai. #novaworld #novaworldphanthiet #phanthiet #city #beach #travel 26 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, HCM SDT : 0909824139

Info Author

  • Member Since 03 June 2021
  • Become Author on 03 June 2021
  • Published Content 0
  • Approved Content 0
  • Comment Posted 0

Hi! Saya Novaworld Phan Thiết

Author Plimbi sejak June 2021