Danko Group

Danko Group

Novice Level 1

About Author

Danko Group, công ty cổ phần tập đoàn Danko Group chủ đầu tư các dự án bất động sản lớn như: Danko City, Danko Avenue, Danko Vĩnh Yên Nguyễn Bách Khoa- PKD Phone: 0961 39 8882 Mail: KhoaNB@nguyenbachkhoa.com Address: Số 1, Tổ 3, P. Chùa Hang, Tp. Thái Nguyên

Info Author

  • Member Since 25 September 2021
  • Become Author on 11 October 2021
  • Published Content 0
  • Approved Content 0
  • Comment Posted 0

Hi! Saya Danko Group

Author Plimbi sejak October 2021